Adri-Anne Biesheuvel van de praktijk in Hoek
Hoek
Hier leest u wat de praktijk in Axel voor u kan betekenen
Axel
Hier leest u wat de praktijk in Terneuzen voor u kan betekenen
Terneuzen
     Cursussen

 Introductie
 Logopedie
 Logopedisten
 Aanmelden
 Werkwijze
 Praktijkafspraken
 Cursussen
 Screening
 Nieuwsbrief
 Vergoedingen
 Klachtenregeling
 Tevredenheidsonderzoek
 Privacy
 Colofon


Lid van de NVLF

Door de logopedisten van Logopediegroep Zeeuws-Vlaanderen worden cursussen gegeven, die tot doel hebben ouders te informeren, begeleiden en ondersteunen in geval van stotteren, taalproblemen en afwijkend mondgedrag bij hun kind(eren). Tevens verzorgen wij cursussen voor volwassenen die leren spraakafzien en stemgebruik bij professionele sprekers.

Met het geven van deze cursussen zijn wij uniek in deze regio.

Op verzoek verzorgen wij ook gastlessen. Dit doen wij onder andere bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, onderwijsinstellingen, e.d.

Op dit moment worden de volgende workshops gegeven, namelijk:

Workshop voor ouders van stotterende kinderen:
Tijdens 5 avonden krijgen ouders informatie over stotteren bij jonge kinderen. Daarnaast wordt die opgedane kennis in praktijk gebracht: tijdens de cursus èn vooral door de ouders thuis.
Op deze wijze ondersteunen ouders de therepie en versterken ouders en logopedist elkaar.

De accenten liggen op: luisteren - kijken (video) - doen.
Voor deze workshop vragen wij een eigen bijdrage.

De Hanen Oudercursus "praten doe je met zijn tweeën":
Door een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele begeleidingsgesprekken, leert deze cursus ouders hoe zij dagelijkse situaties kunt creëren en gebruiken om de communicatieve ontwikkeling en de taalverwerving van hun kind te stimuleren.
De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen die niet of nauwelijks spreken tot kinderen die twee en/of drie woorden beginnen te combineren. Het taalprobleem kan voor komen al dan niet in combinatie  met andere ontwikkelingsproblemen.
Naast een informatiebijeenkomst, bestaat het hele traject uit een kennismakingsgesprek, 8 bijeenkomsten en 3 individuele bezoeken aan huis.

Deze cursus wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Workshop spraakafzien:

Spraakafzien wordt gebruikt door mensen waarbij het hoorvermogen zodanig sterk afgenomen is, dat een hoorapparaat niet voldoende versterking meer biedt. Door goed naar lip-, kaak- en tongbewegingen tijdens het spreken te kijken, kunnen mensen de woorden en zinnen als het ware “lezen”. Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt het spraakafzien wat tijdens de individuele logopedielessen is geleerd, verder geoefend.

Deelname wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

 

Workshop stemgebruik door professionele sprekers:

Het aanbod is zowel individueel als bedrijfsgericht.

Deelname wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 

Workshop voor ouders/begeleiders van kinderen, die oro-myofunctionele therapie volgen:

Tijdens één bijeenkomst wordt er informatie gegeven over de oorzaak en gevolgen van afwijkend mondgedrag en de opzet en het doel van de oro-myofunctionele therapie.

Voor deelname vragen we een eigen bijdrage.

 

Logopediegroep Zeeuws-Vlaanderen • info@logopediegroepzvl.nl