Hier leest u wat de praktijk in Terneuzen voor u kan betekenen Hier leest u wat de praktijk in Axel voor u kan betekenen Adri-Anne Biesheuvel van de praktijk in Hoek      Hoek
     Adri-Anne Biesheuvel-Okkerse

 Introductie
 Logopedie
 Logopedisten
 Aanmelden
 Werkwijze
 Praktijkafspraken
 Cursussen
 Screening
 Nieuwsbrief
 Vergoedingen
 Klachtenregeling
 Tevredenheidsonderzoek
 Privacy
 Colofon


Lid van de NVLF
Algemeen Openingstijden Contactgegevens  

A.A. Biesheuvel-Logopedie  

 

Juvent Hoek
Jacob Catsstraat 7 Ds. Raamshof 32
4532 BW Terneuzen 4542 AZ  Hoek   

Voor kinderen:  

Voor logopedie aan jonge kinderen met (ernstige) spraak-, en taalproblemen kunt u afspraken maken aan de Jacob Catsstraat 7 in Terneuzen. De spraak- en taalmoeilijkheden kunnen op zichzelf staan of veroorzaakt worden door allerlei problemen waaronder bijvoorbeeld hoorproblemen, afwijkende mondgewoonten, autisme of aan autisme verwante stoornissen, concentratieproblemen, dyslexie, stotteren. 

Mocht er nader onderzoek nodig zijn dan kan er advies ingeroepen worden bij de psycholoog of de orthopedagoog van het diagnostisch centrum van Juvent wat op hetzelfde adres gevestigd is.

Volwassenen en kinderen:

De praktijk in Hoek is een allround praktijk dit betekent dat alle voorkomende logopedische problemen behandeld kunnen worden. Niet alleen kinderen kunnen terecht voor advies en behandeling maar ook volwassenen met stem of spraakproblemen, of lichte problemen na een CVA

Bijscholing en nieuwste materialen:

Om op de hoogte te blijven van nieuwste ontwikkelingen, methoden en materialen, volgen we zeer regelmatig bijscholing. Naast een intensieve bijscholing Logopedie en Autisme, heb ik het afgelopen najaar het certificaat NMG1 behaald: Nederlands ondersteund met Gebaren (NMG), wat een goede manier is om kinderen die nog weinig spreken, tot spreken aan te zetten. Om speciaal kinderen met autisme te kunnen onderzoeken en begeleiden, beschikken we over de mogelijkheid om de ComVoor (test) af te nemen. Deze test is speciaal bedoeld om te onderzoeken welke methoden gebruikt kunnen worden om met een kind met ernstige taalproblemen te communiceren.

Naast de Hanen methode gebruik ik sinds dit jaar nu ook TOLK (Taal Overnemen, Luisteren en Kijken) voor vroegtijdige hulp bij taalleerproblemen en taalachterstand. TOLK en Hanen streven ernaar dat ouders zelf hun kind kunnen helpen bij het leren van taal.

Lid van Kwaliteitskring Dyslexie Zeeland en Kwaliteitskring Zeeuws-Vlaanderen (Algemeen)

Screening of onderzoek:

U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor screening of onderzoek.

Tel: 0636314324

Logopediegroep Zeeuws-Vlaanderen • info@logopediegroepzvl.nl