Adri-Anne Biesheuvel

Locaties

Kinderen

Mijn praktijk wordt veel bezocht door kinderen met spraak-en taal problemen: dit kunnen eenvoudige problemen zijn (bijvoorbeeld het niet goed uit kunnen spreken van bepaalde klanken) maar meer complexe spraak- en taalproblemen. (bijvoorbeeld bij kinderen met autisme of concentratiemoeilijkheden). Voor Juvent verricht ik uitgebreid spraaktaalonderzoek bij kinderen met gedragsproblemen.

Volwassenen

Mijn praktijk is een allround logopediepraktijk. Voor de meeste voorkomende logopedische problemen kunt u terecht in mijn praktijk.

Wanneer we er niet uitkomen, proberen we oplossingen voor problemen te vinden in samenspraak met collega's of verwijs ik naar collega's met meer expertise op een bepaald vlak.

Dyslexie

Lees en schrijfproblemen in combinatie met spraak-taalproblemen komen voor vergoede behandeling in aanmerking. Ik ben geregistreerd in het Register voor dyslexiebehandelaren. Voor vragen kunt u contact opnemen.

Gecertificeerd

Lid