Adri-Anne Biesheuvel

Locaties

Speciale opleidingen/ervaring op het vlak van:

Stemlogopedie:

De stemlogopedist is speciaal geschoold in het diagnostiseren en behandelen van adem, keel en stemproblematiek.

Welke problemen behandelt een stemlogopedist?

Heesheid, schorheid, stemvermoeidheid, stemverlies, veranderingen in de stemtoonhoogte of het stemvolume bijverkeerd stemgebruik of afwijkingen. Problemen in de luchtwegen: Dysfunctioneel adempatroon: verstoord ademritme, gespannen adem, buiten adem zijn tijdens spreken, dyspneu, hyperventilatie, pijn in het keelgebied (globusgevoel). Voor meer informatie: Website stemplatform

Lid