Cursussen

Workshop spraakafzien:

Spraakafzien wordt gebruikt door mensen waarbij het hoorvermogen zodanig sterk afgenomen is, dat een hoorapparaat niet voldoende versterking meer biedt.
Het is een vaardigheid die u helpt makkelijker te communiceren bij slechthorendheid.
U leert kijken (naar mondbeeld, gezichtsuitdrukking en gebaren) en luisteren te combineren tot verstaan.
Tijdens groepsbijeenkomsten wordt het spraakafzien dat tijdens de individuele logopedielessen is geleerd, verder geoefend.

Deelname wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

Lees meer..

Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP)

Het doel van het programma is het verminderen van de psychologische en sociale problemen van de patiënt en de partner/mantelzorger, om daarmee de kwaliteit van leven van beide te verbeteren. Het programma heeft een positieve insteek: het is gericht op wat nog wel kan ondanks de beperkingen. Het helpt de patiënt en de partner/mantelzorger om beter om te gaan met de gevolgen van de ziekte.
Het PEPP bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten in groepsverband. Er zijn aparte groepen voor patiënten en partners/mantelzorgers, omdat in de praktijk gebleken is dat het hierdoor makkelijker wordt voor beiden om vrijuit te praten. Ook het onderlinge lotgenotencontact met de medepatiënten en medepartners afzonderlijk is erg waardevol.
De groepsbijeenkomsten zijn tegelijkertijd en op dezelfde plaats.

Voor dit programma vragen wij een eigen bijdrage van 25 euro pp.

U kunt de folder hier downloaden.

Lees meer..