Cursussen

Hanen Oudercursus

"Praten doe je met zijn tweeŽn". Door een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele begeleidingsgesprekken, leert u hoe u dagelijkse situaties kunt creŽren en gebruiken om de communicatieve ontwikkeling en de taalverwerving van uw kind te stimuleren.
De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen die niet of nauwelijks spreken tot kinderen die twee en/of drie woorden beginnen te combineren. Het taalprobleem kan al dan niet voor komen in combinatie met andere ontwikkelingsproblemen.
Naast een informatiebijeenkomst, bestaat het hele traject uit een kennismakingsgesprek, 8 bijeenkomsten en 3 individuele bezoeken aan huis.

Deze cursus wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

U kunt de folder hier downloaden.

Lees meer..

Workshop spraakafzien:

Spraakafzien wordt gebruikt door mensen waarbij het hoorvermogen zodanig sterk afgenomen is, dat een hoorapparaat niet voldoende versterking meer biedt.
Het is een vaardigheid die u helpt makkelijker te communiceren bij slechthorendheid.
U leert kijken (naar mondbeeld, gezichtsuitdrukking en gebaren) en luisteren te combineren tot verstaan.
Tijdens groepsbijeenkomsten wordt het spraakafzien dat tijdens de individuele logopedielessen is geleerd, verder geoefend.

Deelname wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

Lees meer..

PatiŽnt Educatie Programma Parkinson (PEPP)

Het doel van het programma is het verminderen van de psychologische en sociale problemen van de patiŽnt en de partner/mantelzorger, om daarmee de kwaliteit van leven van beide te verbeteren. Het programma heeft een positieve insteek: het is gericht op wat nog wel kan ondanks de beperkingen. Het helpt de patiŽnt en de partner/mantelzorger om beter om te gaan met de gevolgen van de ziekte.
Het PEPP bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten in groepsverband. Er zijn aparte groepen voor patiŽnten en partners/mantelzorgers, omdat in de praktijk gebleken is dat het hierdoor makkelijker wordt voor beiden om vrijuit te praten. Ook het onderlinge lotgenotencontact met de medepatiŽnten en medepartners afzonderlijk is erg waardevol.
De groepsbijeenkomsten zijn tegelijkertijd en op dezelfde plaats.

Voor dit programma vragen wij een eigen bijdrage van 25 euro pp.

U kunt de folder hier downloaden.

Lees meer..